Katalog informacij javnega značaja (IJVZ)

Katalog IJVZ

Telefon: 01 / 83 67 010
E-mail: andrej.starc@os-loskipotok.si (ravnatelj),  cvetka.debeljak@os-loskipotok.si, (poslovna sekretarka)

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok Hrib – Loški Potok 101 1318 Loški Potok telefon: 01 836
Odgovorna uradna oseba: Janez Mihelič, prof. ped., ravnatelj tel.: 01 837 21 91 janez.mihelic@guest.arnes.si,
janez.mihelic@os-loskipotok.si
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-loskipotok.si/
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje Vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok Hrib – Loški Potok 101, 1318 Loški Potok, Vrtec pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok Hrib – Loški Potok 101, 1318 Loški Potok Podružnična šola Podpreska, Podpreska 3, 1319 Draga
Organigram zavoda Organigram zavoda
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Janez Mihelič, prof. ped., ravnatelj tel.: 01 837 21 91 janez.mihelic@guest.arnes.si,
janez.mihelic@os-loskipotok.si
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Državni predpisi
Predpisi EU
  • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
  • V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
  • Vpis v vrtec pri osnovni šoli
  • Vpis v 1. razred §  Odločanje o pritožbah na dajanje IJZ
  • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
  • Odločanje o dodelitvi sredstev za subvencionirano ŠVN in subvencionirano prehrano
  • Odločanje o dodelitvi statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje, in statusa učenca perspektivnega športnika
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
  • Jih ni
2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-loskipotok.si/ ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Do sedaj ni bilo zahtevkov!

 

Lorem Ipsum Dolor

Nunc et vestibulum velit. Suspendisse euismod eros vel urna bibendum gravida. Phasellus et metus nec dui ornare molestie. In consequat urna sed tincidunt euismod. Praesent non pharetra arcu, at tincidunt sapien. Nullam lobortis ultricies bibendum. Duis elit leo, porta vel nisl in, ullamcorper scelerisque velit. Fusce volutpat purus dolor, vel pulvinar dui porttitor sed. Phasellus ac odio eu quam varius elementum sit amet euismod justo.

Lorem Ipsum Dolor

Nunc et vestibulum velit. Suspendisse euismod eros vel urna bibendum gravida. Phasellus et metus nec dui ornare molestie. In consequat urna sed tincidunt euismod. Praesent non pharetra arcu, at tincidunt sapien. Nullam lobortis ultricies bibendum. Duis elit leo, porta vel nisl in, ullamcorper scelerisque velit. Fusce volutpat purus dolor, vel pulvinar dui porttitor sed. Phasellus ac odio eu quam varius elementum sit amet euismod justo.

Lorem Ipsum Dolor

Nunc et vestibulum velit. Suspendisse euismod eros vel urna bibendum gravida. Phasellus et metus nec dui ornare molestie. In consequat urna sed tincidunt euismod. Praesent non pharetra arcu, at tincidunt sapien. Nullam lobortis ultricies bibendum. Duis elit leo, porta vel nisl in, ullamcorper scelerisque velit. Fusce volutpat purus dolor, vel pulvinar dui porttitor sed. Phasellus ac odio eu quam varius elementum sit amet euismod justo.

Dostopnost