Pikapolonice

Homogena skupina 2. starostnega obdobja (od 4 do 5 let)

Telefonska številka: 069 617 681

Vzgojiteljica: Nina Debeljak, nina.debeljak@os-loskipotok.si

Pomočnica vzgojiteljice: Stanka Jerič, stanka.jeric@os-loskipotok.si

Skupino PIKAPOLONICE v šolskem letu 2020/2021 obiskuje 19 otrok. Od tega je 13 deklic in 6 fantkov. V skupini je tudi ena novinka. Otroci so stari 4 leta, prav vsi so letnik 2016. Radi se igrajo v kotičkih: kuhinjica, dojenčki, traktorji, kocke, frizer, sestavljanke itd. Zelo radi tudi plešejo in pojejo pesmice. Najraje gredo ven, na igrala ali na igrišče, še raje pa v naravo, kjer lahko tečejo, se lovijo, raziskujejo živali in rastline, opazujejo okolico.

Skupine v vrtcu

Čebelice

Zajčki

Pikapolonice

Metulji

Medvedki


Polžki

Dostopnost