Šolska prehrana

Vodja prehrane: Vanja Mihelič

Telefon: 01 / 83 72 181, E-mail: vanja.mihelic@os-loskipotok.si
Glavni kuhar: Boris Kolmanič
Pomočnici: Ana Suljić, Marija Klepac
Telefon kuhinja: 01 / 83 72 196

Poglej jedilnik za ta teden. Želimo ti dober tek!

 

V šolski kuhinji pripravljamo malico za naše učence, ter kosila za učence, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja. Na kosilo se naročijo lahko tudi ostali učenci, ki to želijo vsak dan ali pa občasno po predhodni najavi.

 

Zaželjeno je , da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok. Učenci razredne stopnje imajo malico po prvi šolski uri, učenci predmetne stopnje pa po drugi učni uri.

Starejši učenci lahko javijo spremembo obroka vsak dan v šolski jedilnici med 7.00 in 8.00 uro, kjer je nameščen poseben evidenčni list. Za mlajše pa starši lahko prijavijo ali odjavijo obrok:
– s pisnim obvestilom preko učenca
– po telefonu v tajništvo 01 836 70 10
– osebno v tajništvo

 

Posamezni obrok za učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8.00 ure tekočega dne. V primeru, ko je učenec odsoten zaradi aktivnosti, na katerih sodeluje v imenu šole, to odjavo opravi šola.

Po Zakonu o šolski prehrani so učenci upravičeni do subvencije, ki jo lahko uveljavljajo starši na podlagi odločbe , s katero je ugotovljen dohodek na družinskega člana.

 

Naša šola letos že drugič sodeluje v projektu: Shema šolskega sadja. To je sistem razdeljevanja sadja v šolah v obliki finančne pomoči Evropske unije in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah.
Shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Shema vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani ter spodbuja zdrave prehranjevalne navade pri mladih.

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se trudimo k dosledni izpeljavi zastavljene sheme.

Tekom šolskega leta učencem ponudimo približno enkrat tedensko sveže sadje in zelenjavo. Slednji predstavljajo dodano vrednost k prehrani otrok in ne nadomeščajo sadja in zelenjave, ki je že redno na jedilniku. Stroške nabave šoli po vloženem zahtevku in izkazanih dokazilih povrne Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Po odločbi v letošnjem letu šoli za nabavo sadja in zelenjave priprava 6 € na učenca.

Hkrati z razdelitvami potekajo izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo zdrave prehrane ter lokalne in ekološke pridelave.

Osnovni namen ukrepa je spodbuditi trend porabe svežega sadja ter zelenjave in hkrati omejevati naraščajoč pojav prekomerne teže, ki je posledično vzrok za nastanek številnih kroničnih bolezni. Pospešuje pa tudi dobavo sezonskih pridelkov iz lokalne in ekološke pridelave. Lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebujeta večje količine hranljivih snovi v primerjavi s tistimi, ki so skladiščena ali transportirana daljši čas. Prav tako sta ti obliki pridelave tudi človeku in okolju bolj prijazni.

Več o tem na povezavi:
http://www.shemasolskegasadja.si/

(Skupno 345 obiskov, današnjih obiskov 8)