Projekti v šoli

TVU

            TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)

Tudi v letošnjem šolskem letu bo naša šola ponovno sodelovala v projektu Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki bo potekal po celotni Sloveniji v času od 6. 9. 2020 do 10. 10. 2020.

Omenjeni projekt je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S projektom želimo vsi sodelujoči opozoriti na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Vlogo območnega koordinatorja ima Izobraževalni zavod Cogitamus.

Na naši šoli se bodo v okviru omenjenega projekta odvijale razne vnaprej načrtovane prireditve in dejavnosti, ki smo jih oblikovali tudi v sodelovanju z nekaterimi posamezniki in ustanovami izven šolskega prostora.

O poteku izvajanja posameznih dogodkov vas bomo sproti obveščali na spletni strani naše šole OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok.

Več o projektu si lahko preberete na spletni povezavi http://tvu.acs.si/predstavitev/

Koordinatorica projekta TVU na naši šoli je Mojca Kebe.

Kulturna šola
Zdrava šola
SIO2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dostopnost