Prva zaposlitev v vrtcu

PRVA ZAPOSLITEV A-PVZ 2021: POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je bil poleti 2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport objavljen javni razpis za izvajanje operacije Prva zaposlitev A-PVZ 2021, sofinanciran s strani EU.

Naš vrtec se je poleti 2020 uspešno prijavil na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Prva zaposlitev A-PVZ 2021«. Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, da s tem pridobijo dovolj delovnih izkušenj za opravljanje strokovnega izpita za to področje. Razpis torej prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Za prijavo smo prek razpisa izbrali kandidatko, s katero je bila za obdobje 5 mesecev sklenjena pogodba o zaposlitvi, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja, naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Kandidatka se bo lahko po uspešni izvedbi praktičnih nastopov prijavila na strokovni izpit.

Po končanem 5 mesečnem projektnem delu, bomo kandidata še za najmanj 1 mesec zaposlili v našem vrtcu.

Pripravili smo podroben načrt usposabljanja.

Načrt usposabljanja zajema vse segmente dela v vrtcu. Kandidatu omogočamo, da se lahko v največji meri aktivno udeležuje in sodeluje pri vseh dejavnostih vrtca. Za mentorstvo poleg dodeljenega mentorja vzgojitelja skrbijo tudi ravnatelj, pomočnica ravnatelja, svetovalna delavka in vodja prehransko higienskega režima.

Projektno delo smo uspešno zaključili z 31. 3. 2021.

MIZŠ

Dostopnost