Projekti

Sodelovanje v projektih

Zdravje v vrtcu

Sodelovanje v programu: Zdravje v vrtcu

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega.

Projekt je podprt s strani Nacionalnega inštuituta za javno zdravje in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu. Z vsebinami želimo spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja na vseh področjih.

Naša NIJZ koordinatorka je bila letos vzgojiteljica Urška Levstek Bartol
Več si lahko preberete tudi na spletni strani: http://www.nijz.si/zdravje-v-vrtcu

Poročilo za leto 2017/2018

TVU 2019

Tudi v letošnjem šolskem letu 2018/2019 bo naša šola ponovno sodelovala v projektu Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki bo potekal po celotni Sloveniji v času od 10. 5. 2018 do 30. 6. 2019.

Omenjeni projekt je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S projektom želimo vsi sodelujoči opozoriti na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

ZGN Ljubljana je tudi letos prevzel vlogo območnega koordinatorja in usklajuje več kot 45 podizvajalcev.

Na naši šoli se bodo v okviru omenjenega projekta odvijale razne vnaprej načrtovane prireditve in dejavnosti, ki smo jih oblikovali tudi v sodelovanju z nekaterimi posamezniki in ustanovami izven šolskega prostora.

O poteku izvajanja posameznih dogodkov vas bomo sproti obveščali na spletni strani naše šole.

Več o projektu si lahko preberete na spletni povezavi http://tvu.acs.si/predstavitev/

Kulturna šola
Zdrava šola
SIO2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dostopnost