Tudi letos smo zaključili bralno značko slavnostno kot vsa leta do sedaj. S pisateljem smo se srečali v petek, 26. 5. 2023, v šolski telovadnici. Pisatelj je s svojim prijetnim nastopom k poslušanju pritegnil prav vse učence. Predstavil nam je dve svoji pravljici, ki nas povezujeta z aktualno tematiko in nas s svojo življenjsko zgodbo popeljal na pot do svoje odločitve, katero poklicno pot bo izbral. Na koncu je učencem, ki so osvojili bralno značko podelil priznanja. Žal ugotavljamo, da se z leti oz. z višjim razredom število bralcev manjša, kar nas žalosti. Vsi najbrž poznamo Pavčkovo misel: »Če ne bomo brali, nas bo pobralo.« Upam, da ga vsi tudi razumemo.

Po zaključku prireditve so se učenci druge in tretje triade vrnili k pouku, učenci prve triade pa smo imeli kulturni dan, ki smo ga izvedli vsak po svoje.

Prvošolci so najprej spoznali življenje in delo Žige X Gombača, iskali so najljubšo pravljico letošnjega leta, ilustrirali pravljico, ter tako dobili novo razredno knjigo.

Drugošolci so se podali v svet lutk in ob spoznavanju in poustvarjanju pravljice Ostržek kulturno zapolnili celotni pouk.

Tretješolci pa so poslušali zgodbo Adam in Tuba ter jo ilustrirali. V drugem delu so naredili preproste ročne lutke iz papirja za dramsko besedilo Tobija. S sošolci so brali besedilo po vlogah. Uredili so oder in prostor za gledalce. Nato so dramsko besedilo Tobija zaigrali sošolcem. Tako so kulturni dan prijetno zaključili z igro.