Knjižnica

Knjižničarka: Marija Montanič

Telefon: 01 / 83 72 198, E-mail: marija.montanic@os-loskipotok.si

O knjižnici

Šolska knjižnica se je po prenovi šole v letu 2003 preselila iz pritličja v zgornje nadstropje šole in je tako v družbi učilnic za slovenščino in tuje jezike ter računalnico. V čitalnici, ki je namenjena različnim dejavnostim, od branja, prelistavanja knjig in revij, izdelave pisnih izdelkov za pouk do preživljanja prostega časa v družbi knjig, se nahajajo mize z 20 mesti.

Tu se nahaja tudi referenčna zbirka – police s priročniki, slovarji, leksikoni, enciklopedijami in domoznansko zbirko tj. knjigami, ki obravnavajo ožjo domovino.

V knjižnici hranimo več kot 11.000 enot knjižničnega gradiva, kamor poleg leposlovnih in poučnih oz. strokovnih knjig za učence in učitelje spadajo še revije, avdio in video kasete, DVD-ji, CD-ji in CD-romi.

Leposlovne knjige so urejene po starostnih stopnjah C, P, M in ljudsko slovstvo L, poučne pa po strokah oziroma področjih.

V knjižnici v sodelovanju z učitelji potekajo pedagoške ure, v okviru katerih izvajamo poučevanje knjižnično informacijskih znanj. Tu se učimo za samostojne uporabnike knjižnice. Poučimo se o ravnanju s knjigo, se seznanimo s knjižničnim redom in pravili obnašanja, izvemo o postavitvi leposlovnega in poučnega gradiva, o iskanju informacij in gradiva, ki ga učenci potrebujejo za izdelavo različnih nalog, z računalniškim katalogom, osnovami vzajemnega kataloga COBISS, zato sta učencem v knjižnici na razpolago tudi dva računalnika, namenjena izključno raziskovanju in učenju.

V knjižnici so večkrat na ogled razstavljene knjige na določene teme (letni časi, prazniki itd.), na pomembne spominske dneve (pisateljev, pesnikov, zgodovinske obletnice naše domovine, dan zlate knjige, svetovni dan knjig za otroke in mladino itd.).
Vedno pa so razstavljene tudi nove knjige, tako za učence kot učitelje.

Svojo delovno obveznost dopolnjujem na šoli tudi z drugimi delovnimi obveznostmi, zato je knjižnica odprta po objavljenem urniku izposoje knjig.

Vsi učenci in učitelji lepo vabljeni v našo šolsko knjižnico. Veselim se vašega obiska.

Urnik šolske knjižnice

PONEDELJEK
7.30 – 12.40
(9.30 – vrtec: metulji in pikapolonice)

TOREK
10.00 – 12.40
(5. šolsko uro – učenci 1. razreda)

SREDA
8.15 – 11.50

ČETRTEK
8.15 – 11.50

Knjižnični red
 1. V KNJIŽNICO STE VABLJENI VSAK DAN PO RAZPOREDU, ki je obešen na vratih knjižnice.
 2. IZPOSOJA NA DOM
  • Vsi učenci in učitelji ste vpisani v knjižnico. Ob prvem obisku dobite izkaznico, s katero si lahko izposodite knjižnično gradivo. Ob vsakem obisku je treba imeti izkaznico s seboj, sicer ne morete vrniti gradiva ali si ga izposoditi.
  • Naenkrat si lahko izposodite največ 3 knjige.
  • Knjige imate lahko izposojene 21 dni. Če po njih ni povpraševanja, se čas izposoje lahko podaljša za nadaljnjih 14 dni.
  • S knjigami ravnajte lepo, da bodo v veselje tudi drugim bralcem. Knjigo, ki jo zelo poškodujete ali izgubite, morate nadomestiti z enako oz. enakovredno knjigo, če enake ni moč dobiti.
 3. UPORABA ČITALNICE
  • V čitalnici lahko poleg ostalih knjig berete tudi gradivo, ki si ga ni možno izposoditi na dom.
   Sem sodijo:

   • Revije
   • Učbeniki
   • Knjige iz priročne knjižnice (enciklopedije,
    slovarji, leksikoni,…)
  • V ČITALNICI SE POGOVARJAMO TIHO, DA NE MOTIMO OSTALIH OBISKOVALCEV PRI BRANJU ALI UČENJU.
 4. UPORABA RAČUNALNIKOV V KNJIŽNICI
  • Učenci lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, za pregledovanje multimedijskih zgoščenk, ki so na voljo v knjižnici, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta.
  • Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo. En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.
  • Če je zanimanje za uporabo računalnika preveliko, se uporaba omeji na 15 minut. Kadar so računalniki prosti, lahko učenci uporabljajo računalnik tudi dalj časa.
  • Prepovedana je uporaba, igric, obiskovanje spornih strani na internetu (teroristična aktivnost, pornografija ipd.), vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje.
  • Pri računalnikih ni dovoljeno: brisanje nameščenih programov, nameščanje programov, uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.
  • Preden zapustimo čitalnico, knjige in revije vrnemo na njihovo mesto ali pa jih zaprte odložimo na mizo.
Učbeniki in delovni zvezki

 Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen, da se učenkam in učencem osnovne šole zagotovijo učbeniki, ki jih potrebujejo pri pouku.

Na osnovi Kataloga učbenikov za osnovno šolo, ki ga vsako leto objavi Zavod za šolstvo, se učitelji odločijo za učbenike, ki jih bodo učenci potrebovali v naslednjem šolskem letu. V sklad so vključeni učbeniki od 1. do 9. razreda, ki so objavljeni v katalogu in so potrjeni za tekoče šolsko leto.

Učenci in starši dobijo informacije o izposoji kompletov na obrazcu in seznamu v mesecu juniju. Izpolnijo naročilnico, ki jo vrnejo v šolo do dogovorjenega roka.

Komplet učbenikov, ki si ga učenec izposodi, mora ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovan.
V primeru poškodbe ali izgube učbenika mora učenec ravnati v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Spoštovani starši!

Verjetno ste opazili, da so vaši otroci zadnji dve leti ob začetku šolskega leta prinesli domov več novih učbenikov, ki ste si jih brezplačno sposodili v učbeniškem skladu naše šole. Z obvestilom in prijavnico o izposoji učbenikov v mesecu juniju ste bili obveščeni, da morajo učenci ob izteku šolskega leta vrniti šoli nepoškodovane učbenike. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj (v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov) plačati odškodnino.

Ker so nekateri učenci kot prvi uporabniki učbenikov v minulem šolskem letu vrnili zelo poškodovane učbenike, vas želim obvestiti, da boste tisti starši na položnici v mesecu oktobru imeli prištet tudi znesek obrabnine.

Tudi za pravkar začeto novo šolsko leto so učenci nekaterih razredov prejeli nove učbenike, zato vam želim dati nekaj navodil o ravnanju z učbeniki (učenci so bili o tem že seznanjeni ob prejemu učbenikov):

 • Učbeniki naj bodo zaviti v ustrezne ovitke in vidno označeni z imenom in priimkom učenca/ke na ovitku.
 • Nekateri nahrbtniki so mehki, zato se knjige v njih uvijejo in nastanejo močni zavihki, ki natrgajo liste. Če vstavite med knjige trši karton, knjige stojijo pokonci in ne pride do večjih poškodb.
 • Pomembno je, da se knjige ne polijejo in zmočijo, ker se listi zvijejo in je uporaba učbenika onemogočena.
 • V šolski torbi med učbeniki in knjigami učenci ne nosijo ostanke malic, sadja in pijače.

Učenci 1. razreda so prejeli v šoli delovne zvezke in berilo, ki jih bodo ob koncu šolskega leta vrnili šoli. Taka je zadnja odločitev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, če pa bodo kakšne spremembe, pa boste pravočasno obveščeni.
Res je, da novi učbeniki niso tako kvalitetno vezani, kot so bili v preteklosti, ne vemo pa, kdaj bomo imeli zagotovljena sredstva za nakup novih. Zato je nujno, da se vsi skupaj potrudimo in s spoštljivim ravnanjem zagotovimo čim daljšo življenjsko dobo učbenikov, ki so nam na voljo brezplačno. Prav gotovo je večja vzpodbuda in užitek tako pri branju leposlovnih knjig kot pri učenju iz učbenikov, če imamo v rokah urejeno in čisto knjigo. In ker gredo knjige in učbeniki iz knjižnice skozi veliko rok, moramo misliti tudi na tiste, ki jih bodo uporabljali za nami.

V tem šolskem letu prehaja šolska knjižnica na sistem Cobiss, zato si v mesecu septembru učenci še ne bodo izposojali leposlovnih knjig v šolski knjižnici.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje.

Obvestilo za starše

(Skupno 907 obiskov, današnjih obiskov 6)