Šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in z zunanjimi institucijami pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Pedagoginja Darja Lavrič  je dosegljiva na šoli vsak dan od 8.00 do 14.30 ure.  Starši lahko pridete na pogovor v svetovalno službo prostovoljno, po predhodnem dogovoru oz. najavi.

Za kakršnekoli dodatne informacije lahko pokličete na tel. (01) 837 21 99 ali pišete na: 

darja.lavric(at)os-loskipotok.si

Svetovalno delo obsega naslednja področja:

  • šolanje,
  • učenje in poučevanje,
  • skrb za šolsko kulturo, vzgojo, klimo,
  • skrb za telesni, osebni in socialni razvoj učencev,
  • karierno orientacijo in
  • reševanje socialno ekonomskih stisk.