Kontakti zaposlenih

Želite komu kaj sporočiti ali povedati?

Ravnatelj:

01/8372-191

Andrej Starc  andrej.starc@os-loskipotok.si

Pom. ravnatelja za vrtec:

01/8372-181

Vanja Mihelič  vanja.mihelic@os-loskipotok.si

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

Ime in Priimek

Razrednik

Poučuje

Kontakt

Mojca Kebe

1.a

RP

mojca.kebe@os-loskipotok.si
Anita Mate-Turk 2.a RP anita.mate-turk@os-loskipotok.si
Almira Levstek 3.a RP almira.levstek@os-loskipotok.si
Renata Peterlin 4.a RP renata.peterlin@os-loskipotok.si
Helena Nosan 5.a RP, GOS helena.nosan@os-loskipotok.si
Darja Lavrič 6.a svetovalno delo, OPB darja.lavric@os-loskipotok.si
Tina Klun 7.a KEM, BIO, NAR, FIZ, izbirni, OPB tina.klun@os-loskipotok.si
Jani Mihelič 8.a ŠPO, izbirni jani.mihelic@os-loskipotok.si
David Kovačič 9.a LUM, TIT, izbirni, OPB david.kovacic@os-loskipotok.si
Alenka Kalič   JV, OPB alenka.kalic@os-loskipotok.si
Barbara Tanko   RP, TJA, OPB barbara.tanko@os-loskipotok.si
Donald Beguš   MAT, rač donald.begus@os-loskipotok.si
Marija Montanič / Andreja Mohar Montanič   OPB, KNJ marija.montanic@os-loskipotok.si
Mojca Troha   GUM, SLO 6, OPB, PZ mojca.troha@os-loskipotok.si
Marija Košir / Nina Rojec   ZGO, GEO, DKE, OPB marija.kosir@os-loskipotok.si
Bogdana Mohar   SLJ, TJN bogdana.mohar@os-loskipotok.si
Marjanca Tratnik Rus   TJA marjana.tratnik@os-loskipotok.si

Ime in Priimek

Skupina Delovno mesto Kontakt
Monika Marjanovič Čebelice Vzgojiteljica monika.marjanovic@os-loskipotok.si
Ines Šega Čebelice Vzg. – pom. ines.sega@os-loskipotok.si
Urška L. Bartol Zajčki Vzgojiteljica urska.levstekbartol@os-loskipotok.si
Tatjana Turk Zajčki Vzg. – pom. tatjana.turk@os-loskipotok.si
Simona Jakob Medvedki Vzgojiteljica simona.jakob@os-loskipotok.si
Simona Šega Medvedki Vzg. – pom. simona.sega@os-loskipotok.si
Nina Debeljak Pikapolonice Vzgojiteljica nina.debeljak@os-loskipotok.si
Stanka Jerič Pikapolonice Vzg. – pom. stanka.jeric@os-loskipotok.si
Vesna Mikolič Metulji Vzgojiteljica vesna.mikolic@os-loskipotok.si
Brigita Mihelič Metulji Vzg. – pom. brigita.mihelic@os-loskipotok.si
Monika Lavrič  Polžki  Vzgojiteljica monika.lavric@os-loskipotok.si
Teja Oblak     Polžki  Vzg. – pom.  

 

Ime in Priimek Delovno mesto Kontakt
Jana Lavrič Administrativne in računovodske
storitve Jana Lavrič s.p.
racunovodstvo@os-loskipotok.si
Cvetka Debeljak Administrativne in računovodske
storitve Jana Lavrič s.p.Tajnica za vrtec
cvetka.debeljak@os-loskipotok.si
Rado Ruparčič Hišnik
Boris Kolmanič Kuhar
Ana Suljić Pomočnica kuharja
Marija Klepac Pomočnica kuharja
Brigita Drobnič Čistilka
Marija Janeš Čistilka
Simona Lavrič Čistilka
Branka Rojec Čistilka
Dostopnost