Zdravje v vrtcu

Sodelovanje v programu: Zdravje v vrtcu

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven njega.

Projekt je podprt s strani Nacionalnega inštuituta za javno zdravje in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu. Z vsebinami želimo spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja na vseh področjih.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Monika Marjanovič
Več si lahko preberete tudi na spletni strani: http://www.nijz.si/zdravje-v-vrtcu

Poročilo za leto 2017/2018

Poročilo za leto 2018/2019

Poročilo za leto 2019/2020

Poročilo za leto 2020/2021

Poročilo za leto 2021/2022


Mali sonček

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj.

Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti

Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti

Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti

Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Posamezne stopnje programa se med seboj povezujejo, dopolnjujejo in nadgrajujejo.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja.

Mali sonček otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diplomo).

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Nives Vesel


Gozdni vrtec

Program gozdnih vrtcev znotraj mreže razvija Inštitut za gozdno pedagogiko. Temeljni cilji programa delujejo znotraj treh področji, ki se medsebojno dopolnjujejo in sicer:

  • razvijanje naravoslovne metode s poudarkom na spoznavanju in promociji slovenskih gozdov in trajnostnega gospodarjenja z željo približati naravoslovje in znanstveno raziskovalne dejavnosti otrokom,
  • gozd kot učilnica in vir idej za vsa področja kurikula,
  • vpliv narave na zdravje in razvoj otrok ter njihovih vrednot.

Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Spoznavamo, da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več. Otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe. V naravi se prebudi ustvarjalni navdih in sodelovanje.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Urška Levstek Bartol


Čebelica, moja prijateljica

Projekt poteka v okviru Čebelarske zveze Slovenije: “En dan za zajtrk v vrtcu med slovenskih čebelarjev” ter spoznavanje pomena čebel z zgibanko Čebelica moja prijateljica.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Urška Levstek Bartol


Varno s soncem

Projekt Varno s soncem poudarja pomen zaščite pred soncem z ustreznimi ukrepi in navodili za ravnanje v praksi.

S programom želimo doprinesti k spremenjenemu odnosu do prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju. Osrednja aktivnost je seznanjanje predšolskih otrok o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih.

Vzgojitelji predajajo informacije o zaščiti pred UV sevanjem otrokom, še zlasti pa skrbijo, da le-ti zaščitne ukrepe tudi dosledno izvajajo v praksi. Program se aktivira v spomladanskem času in je aktiven čez celo poletje.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Teja Oblak


Pasavček

Nosilec projekta je Svet za preventivo v prometu Republike Slovenije. Globalni cilj je naravnan na zagotavljanje varnosti otrok in odraslih v prometu. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.

Strokovne delavke vključenih oddelkov oblikujejo načrt projektnih vsebin za celo šolsko leto.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Nives Vesel