Kontakti zaposlenih

Želite komu kaj sporočiti ali povedati?

Ravnatelj:

01/8372-191

Andrej Starc  andrej.starc@os-loskipotok.si

Pom. ravnatelja za vrtec:

01/8372-181

Nina Debeljak  nina.debeljak@os-loskipotok.si

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

Ime in Priimek Razrednik Poučuje Kontakt
Mojca Kebe 1.a RP mojca.kebe@os-loskipotok.si
Anita Mate-Turk 2.a RP anita.mate-turk@os-loskipotok.si
Almira Levstek 3.a RP almira.levstek@os-loskipotok.si
Renata Peterlin 4.a RP renata.peterlin@os-loskipotok.si
Helena Nosan 5.a RP, GOS 6, kolesarsvo helena.nosan@os-loskipotok.si
Marina Blagovič 6.a TJA, OPB marina.blagovic@os-loskipotok.si
David Kovačič 7.a LUM, TIT, izbirni, OPB david.kovacic@os-loskipotok.si
Darja Lavrič 8.a svetovalno delo, DSP darja.lavric@os-loskipotok.si
Mojca Troha 9.a SLO 6, GUM 4-9, PZ, OPB mojca.troha@os-loskipotok.si
Alenka Kalič dodatna ucileljica 1.a, JV, OPB alenka.kalic@os-loskipotok.si
Barbara Tanko GUM 1-3, TJA 1-5, OPB barbara.tanko@os-loskipotok.si
Donald Beguš MAT, rač donald.begus@os-loskipotok.si
Andreja Mohar Montanič OPB, KNJ andreja.mohar-montanic@os-loskipotok.si
Jani Mihelič ŠPO, izbirni jani.mihelic@os-loskipotok.si
Marija Košir ZGO, GEO, DKE, OPB marija.kosir@os-loskipotok.si
Bogdana Mohar SLJ, izbirni bogdana.mohar@os-loskipotok.si
Tjaša Dernikovič KEM, BIO, NAR, FIZ, izbirni, OPB tjasa.dernikovic@os-loskipotok.si

 

Ime in Priimek

Skupina

Delovno mesto

Kontakt

Monika Marjanovič

Čebelice

Vzgojiteljica

monika.marjanovic@os-loskipotok.si
Ines Šega Čebelice Vzg. – pom. ines.sega@os-loskipotok.si
Urška L. Bartol Zajčki Vzgojiteljica urska.levstekbartol@os-loskipotok.si
Tatjana Turk Zajčki Vzg. – pom. tatjana.turk@os-loskipotok.si
Simona Jakob Medvedki Vzgojiteljica simona.jakob@os-loskipotok.si
Simona Šega Medvedki Vzg. – pom. simona.sega@os-loskipotok.si
Nina Debeljak Pikapolonice Vzgojiteljica nina.debeljak@os-loskipotok.si
Stanka Jerič Pikapolonice Vzg. – pom. stanka.jeric@os-loskipotok.si
Vesna Mikolič Metulji Vzgojiteljica vesna.mikolic@os-loskipotok.si
Brigita Mihelič Metulji Vzg. – pom. brigita.mihelic@os-loskipotok.si
Monika Lavrič  Polžki  Vzgojiteljica monika.lavric@os-loskipotok.si
Teja Oblak     Polžki  Vzg. – pom.  

 

Ime in Priimek Delovno mesto Kontakt
Jana Lavrič Administrativne in računovodske
storitve Jana Lavrič s.p.
racunovodstvo@os-loskipotok.si
Cvetka Debeljak Administrativne in računovodske
storitve Jana Lavrič s.p.Tajnica za vrtec
cvetka.debeljak@os-loskipotok.si
Rado Ruparčič Hišnik
Boris Kolmanič Kuhar
Ana Suljić Pomočnica kuharja
Marija Klepac Pomočnica kuharja
Brigita Drobnič Čistilka
Marija Janeš Čistilka
Simona Lavrič Čistilka
Branka Rojec Čistilka
Dostopnost