Šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in z zunanjimi institucijami pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Pedagoginja Andreja Flerin Majcen  je dosegljiva na šoli vsak dan od 8.00 do 14.30 ure, na PŠ Krtina po dogovoru.  Starši lahko pridete na pogovor v svetovalno službo prostovoljno, po predhodnem dogovoru oz. najavi.

Za kakršnekoli dodatne informacije lahko pokličete na tel. (01)724 01 84 ali pišete na: andreja.flerin.majcen(at)os-dob.si

Svetovalno delo obsega naslednja področja:

  • šolanje,
  • učenje in poučevanje,
  • skrb za šolsko kulturo, vzgojo, klimo,
  • skrb za telesni, osebni in socialni razvoj učencev,
  • karierno orientacijo in
  • reševanje socialno ekonomskih stisk.