Devetošolci so prvošolce ob spremljavi koračnice pospremili v telovadnico, kjer so jih pozdravili ostali učenci in starši.