Naše bivanje v Fari je bilo od srede do petka. Devet pogumnih otrok in skupine Metulji in vzgojiteljici Monika in Tatjana, smo se v sredo, 10. 1. 2024 odpeljali proti Fari.


Programi za vrtce so v CŠOD usmerjeni v celostno doživljanje narave. V Fari so nam pripravili raznolik nabor dejavnosti, ki so otroke res pritegnile. V naslednjih treh dneh so se otroci urili v lokostrelstvu, preverjali gibalne sposobnosti v adrenalinskem parku, obiskali bližnjo kmetijo, izdelovali vetrnice.

V bližnji okolici smo spoznavali biotsko raznolikost potoka. Živali smo potem v učilnici opazovali pod mikroskopi.

Ogledali smo si naravoslovno učno pot v gozdu, pa se ob vrvici sprehajali z zavezanimi očmi, iskali predmete, ki so jih nametali škratki in ustvarjali hiške za škratke iz naravnega materiala. V domu nas je obiskal tudi čisto pravi krošnjar, s katerim so otroci spoznavali preteklost in igrali stare kostelske igre.


Prehitro je prišel petek, ko smo se polni novih vtisov in doživetij odpeljali domov, kjer so nas pred vrtcem čakali starši. V šoli, v naravi, so bili otroci res samostojni in socialno spretni, razvijali so stike z vrstniki, pokazale so se tudi njihove delovne navade. Zelo dobro so se znašli v različnih situacijah in z voditelji programov brez težav komunicirali in sodelovali.
Zato sva tudi vzgojiteljici na otroke res ponosni in si še naprej želiva takih doživetij.

Zapisala:

Monika Marjanovič