V petek, 2. 2., smo obeležili bližajoči se Prešernov dan s kulturnim dnem. Ves dan so po razredih tekle različne dejavnosti na temo kulture in umetnosti ter spoznavanja življenja in dela pesnika Franceta Prešerna. Ob nekaterih Prešernovih pesmih smo besedno in likovno poustvarjali, spoznali smo nekatere sodobne prepesnitve Prešernovih motivov, v kuhinji izdelovali Prešernove fige in kroglice ter iz kartona oblikovali lično škatlico kot embalažo zanje.

Na koncu smo izvedli proslavo, na kateri so nastopali učenci iz vseh razredov z recitacijami, dramskimi uprizoritvami in s pesmijo v izvedbi otroškega in mladinskega pevskega zbora. Tema proslave so bili kulturno obnašanje in vrednote, ki jih je v svojih pesmih poudarjal že naš veliki poet dr. France Prešeren. Proslave se je udeležilo kar precej krajanov in staršev učencev.