Foto: Andragoški centrer Slovenije (ACS)

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) bodo potekali po celotni Sloveniji v času od 15. 5. 2023 do 18. 6. 2023.

Omenjeni projekt je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Poteka že 28 let. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S projektom želimo vsi sodelujoči opozoriti na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Vlogo območnega koordinatorja ima Izobraževalni zavod Cogitamus.

Na naši šoli se bodo v okviru omenjenega projekta odvijale razne vnaprej načrtovane prireditve in dejavnosti, ki smo jih oblikovali tudi v sodelovanju z nekaterimi posamezniki in ustanovami izven šolskega prostora.

O poteku izvajanja posameznih dogodkov vas bomo sproti obveščali na spletni strani naše šole OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok.

Več o projektu si lahko preberete na spletni povezavi

http://tvu.acs.si/predstavitev/

Koordinatorica projekta TVU na naši šoli je Mojca Kebe.