PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA

V mesecu aprilu smo zaključili s projektom Naša mala knjižnica.

Gre za zabaven in poučen projekt, ki spodbuja branje in razvoj bralne pismenosti. Namenjen je najmlajšim bralcem, od vrtca do 5. razreda osnovne šole.

Naša šola je v projektu  letos sodelovala prvič. Vanj so bili vključeni učenci 1. in 2. razreda, ter skupina OPB 3. Pri branju so učencem pomagale in jih spodbujale učiteljice Barbara, Anita ter Renata.

Otroke je skozi šolsko leto spremljal skrben izbor mladinske literature priznanih slovenskih in tujih avtorjev. Pri projektu pa nismo brali, pač pa tudi ustvarjali. Dodatno nas je motiviral Ustvarjalnik, ki je vseboval naloge na temo izbranih knjig.

Za vsako prebrano knjigo so učenci prejeli bralni vagon in tako tvorili vlake.

Kako vestno smo brali, pa lahko vidite NA SLIKI.

Koordinatorica projekta: Andreja M. Montanič


TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)

Tudi v letošnjem šolskem letu bo naša šola ponovno sodelovala v projektu Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), ki bo potekal po celotni Sloveniji v času od 15. 5. 2023 do 18. 6. 2023.

Omenjeni projekt je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Poteka že 28 let. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S projektom želimo vsi sodelujoči opozoriti na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Vlogo območnega koordinatorja ima Izobraževalni zavod Cogitamus.

Na naši šoli se bodo v okviru omenjenega projekta odvijale razne vnaprej načrtovane prireditve in dejavnosti, ki smo jih oblikovali tudi v sodelovanju z nekaterimi posamezniki in ustanovami izven šolskega prostora.

O poteku izvajanja posameznih dogodkov vas bomo sproti obveščali na spletni strani naše šole OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok.

Več o projektu si lahko preberete na spletni povezavi

http://tvu.acs.si/predstavitev/

Koordinatorica projekta TVU na naši šoli je Mojca Kebe.


SIO2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.